Η εταιρία μας, σας παρέχει προηγμένα συνεδριακά – μεταφραστικά συστήματα – σχεδιασμένα για την κάλυψη αναγκών συνεδριακών χώρων με ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Παρέχονται επίσης μικροφωνικά σύστηματα, ταυτόχρονη μετάφραση σε πολλές διαφορετικές γλώσσες αλλά και κάλυψη με σύγχρονα οπτικά μέσα, προκειμένου να μη χαθείτε ποτέ στη μετάφραση…